Menu

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością lub jest kontrolowana przez ONE House sp. z o.o., która zobowiązuje się do zagwarantowania, że informacje podane na niniejszej stronie są możliwie dokładne i kompletne. Dozwolone jest pobieranie treści do celów niekomercyjnych, ale dalsze kopiowanie lub modyfikowanie treści wymaga pisemnej zgody ONE House sp. z o.o.

ONE House sp. z o.o. nie może zagwarantować poprawności informacji i ich charakteru i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez odwiedzającego stronę internetową lub strony trzecie w wyniku korzystania z niniejszej strony albo zawartych na niej informacji.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron. ONE House nie odpowiada za treść tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze wskazanych treści. Linki do innych stron są udostępniane tylko jako udogodnienie dla użytkowników niniejszej strony internetowej.

Znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe występujące na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody ONE House albo podmiotów, do których te znaki należą.

Wszelkie roszczenia prawne wynikające z korzystania ze strony niniejszej internetowej będą interpretowane zgodnie z prawem międzynarodowym.

Wymagania minimalne: TBC

Patroni honorowi

Patron merytoryczny

  • pmer_dermatologia_dziecieca.png

Patroni medialni

  • pm_moj_przedszkolak.png
  • pm_forum_pediatrii_praktycznej.png
  • pm_forum_pediatryczne.png
  • pm_przedszkole_miesiecznik_dyrektora.png
  • pm_oficyna_mm.png
  • pm_dzieci.png
Wszelkie prawa zastrzeżone © One House 2018

Logowanie